redacteur

De redacteur van deze site en ontwikkelaar van de testen en modules, Ronald Zwiers, heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Nederlandse taal en letterkunde (Universiteit van Amsterdam). Hij heeft vele jaren ervaring als docent en ontwikkelaar van cursussen en modules Nederlands als eerste en tweede taal aan een lerarenopleiding in Rotterdam, mede in een landelijk samenwerkingsverband. Hij heeft geparticipeerd in projecten van Cito en Universiteit van Tilburg voor de constructie van taaltoetsen en een project van Universiteit van Amsterdam voor de ontwikkeling en afname van taalassessments.

Sinds begin jaren ’90 werkt hij met e-learning in de vorm van eigen courseware.

Hij heeft ruim ruime ervaring in het begeleiden van studenten en hogeropgeleiden op het gebied van taalvaardigheid.

Hij heeft in landelijke dagbladen en vakliteratuur onder andere gepubliceerd over de landelijke taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo en over taalbeleid voor de pabo.

Van 2011 tot 2014 was hij bestuurslid van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs.

Hij werkt sinds 2013 als zelfstandig ondernemer voor e-learning en -testing, afname van taalassessments, taaltraining en -coaching en advisering taalbeleid voor het onderwijs.

Hij werkt voor projecten samen met bevoegde, bekwame en ervaren collega’s.